Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regnskap og skatt

Gjennom kurs og annen informasjon om regnskap, skatt og avgift bidrar NFF til oppdatert kunnskap blant medlemmene på disse områdene.


Nytt: Veiledning for skatteåret 2020
Vi har fått laget to veiledningsvideoer for medlemmer som skal fylle ut næringsoppgave/-rapport og skattemelding for skatteåret 2020. Tilgang til videoene krever innlogging.

Medlemsfordelsavtale
NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS. Som medlem har du rett på 45 minutter gratis rådgivning per år. Les om avtalen i denne nyhetsartikkelen:

Skaff deg oversikt over hva og hvem som omfattes av krav til Altinn-rapportering av ulike typer foretaksopplysninger til offentlige myndigheter, hvilke frister som gjelder, og hvilke nye regler som kommer for elektronisk utveksling av regnskapsopplysninger:

Overdragelse av fysioterapivirksomhet har skattemessige konsekvenser for begge parter. Se dette notatet (krever innlogging):

Skattemessige forhold m.m. ved bruk av bil i fysioterapivirksomhet er behandlet i dette notatet:

For anskaffelser av varer og/eller tjenester fra utlandet (import), skal foretak som ikke er mva.-registrert, for eksempel foretak som utelukkende leverer helsetjenester, særskilt rapportere og betale mva. til norske myndigheter (Skatteetaten). Ordningen kalles "omvendt mva.-rapportering og -betaling". Les mer her:

Merverdiavgift ved alternativ behandling:
Endring fra 1. januar 2021 i merverdiavgiftsloven innebærer at en rekke alternative behandlingstjenester som tidligere var unntatt for merverdiavgift (mva.), nå belastes med mva. Les mer om endringen og om mva.-pliktig virksomhet her:

Skattefrie gaver til ansatte:
Regelverket for skattefrie gaver til ansatte er endret fra 1. januar 2021. Gaver fra arbeidsgiver til ansatte er, under gitte forutsetninger, skattefrie med inntil kr 5 000 per år per ansatt og styremedlem. Les mer om gjeldende regelverk her:

Opplæring:
Vi har holdt nettkurs om årsregnskap og likningspapirer som oppdateres/kontrolleres av Norway Accounts.

(sist oppdatert 22. april 2021)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner