Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regnskap og skatt

Gjennom kurs og annen informasjon om regnskap, skatt og avgift bidrar NFF til oppdatert kunnskap blant medlemmene på disse områdene.


NFF har inngått en medlemsfordelsavtale med regnskapsselskapet Norway Corporate Services AS. Les om avtalen i denne nyhetsartikkelen:

Skaff deg oversikt over hva og hvem som omfattes av krav til Altinn-rapportering av ulike typer foretaksopplysninger til offentlige myndigheter, hvilke frister som gjelder, og hvilke nye regler som kommer for elektronisk utveksling av regnskapsopplysninger:

Overdragelse av fysioterapivirksomhet har skattemessige konsekvenser for begge parter. Se dette notatet (krever innlogging):

Skattemessige forhold m.m. ved bruk av bil i fysioterapivirksomhet er behandlet i dette notatet:

For anskaffelser av varer og/eller tjenester fra utlandet (import), skal foretak som ikke er mva.-registrert, for eksempel foretak som utelukkende leverer helsetjenester, særskilt rapportere og betale mva. til norske myndigheter (Skatteetaten). Ordningen kalles "omvendt mva.-rapportering og -betaling". Les mer her:

Opplæring:
Vi har holdt nettkurs om årsregnskap og likningspapirer som oppdateres/kontrolleres av Norway Accounts.

Nytt i 2020:
Vi tilbyr veiledning på nettet til medlemmer som skal fylle ut næringsoppgave/-rapport og skattemelding. Les mer og logg inn her:

(sist oppdatert 12. januar 2021)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner