Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Overdragelse og goodwill

Veileder med svar på de vanligste spørsmålene om vederlag og andre forhold ved overdragelse av fysioterapipraksis med driftshjemmel. Tilgang til svarene krever innlogging.


1. Innledning

2. Hva er ASA 4313?

3. Kan en driftshjemmel selges?

4. Kan jeg betale/ta betalt for annet enn inventar, utstyr og "goodwill"?

5. Har jeg plikt til å overta alt inventar og utstyr?

6. Hvordan beregne verdien på inventar og utstyr?

7. Hvem skal betale for vederlag av opparbeidet praksis?

8. Hva skjer dersom driftsavtalen ikke skal videreføres?

9. Hva skjer når driftsavtalen er lyst ut ved annen adresse enn avtroppendes klinikk?

10. Hva er verdien av opparbeidet praksis (goodwill)?

11. Hvordan beregne vederlag for opparbeidet praksis?

12. Hvordan beregne vederlag ved overdragelse av deltidshjemmel?

13. Har fratredende krav på samme vederlag hun selv betalte?

14. Har fratredende krav på vederlag når driftshjemmel tildeles kollega i samme gruppepraksis?

15. Kan fratredende fysioterapeut regne inn sykepenger som del av grunnlaget for goodwill?

16. Når begynner forhandlinger om opparbeidet praksis?

17. Skal omsetningen i praksisen dokumenteres som grunnlag for goodwill?

18. Har tiltredende fysioterapeut plikt til å overta leieavtalen til lokalene?

19. Når har fratredende ikke krav på goodwill?

20. Hva gjør fysioterapeuter som ikke blir enige om vederlag for overdragelsen?

21. Hvem betaler kostnadene ved nemndsbehandling?

22. Må jeg være enig med motparten om behandling i tvisteløsningsnemnda?

23. Hvordan kan jeg begjære nemndsbehandling?

24. Kan jeg få hjelp til å forhandle?

25. Er vederlag for goodwill avskrivbart på skatten?

26. Hva er situasjonen i Oslo?

27. Har jeg plikt til å varsle pasienten om ny fysioterapeut?

28. Hva skal jeg gjøre med pasientjournalene ved overdragelse av praksisen?

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner