Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mekling

Forbundet ønsker å tilby sine medlemmer en best mulig tjeneste på det juridiske området. Som et ledd i dette presenterer vi her et notat om mekling i konflikter mellom medlemmer.


Behovet for mekling er oftest knyttet til uenighet omkring forhold ved privat fysioterapivirksomhet, ikke minst overdragelse. Les mer her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner