Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

YouTube-videosnutter om kontaktperson

Ulike sider ved det å være kontaktperson for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen, forklart av Henriëtta Richter Uitdenbogaardt og Morten Bjerkhaug fra NFFs forhandlingsseksjon.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner