Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Juridisk bistand

NFF kan gi juridisk bistand til medlemmer etter bestemte retningslinjer. Her gir vi informasjon om og retningslinjer for slik bistand.


Juridisk bistand har gjennom årene hatt – og vil fortsette å ha – stor økonomisk og praktisk betydning for mange av NFFs medlemmer. Skaff deg kunnskap om denne viktige medlemsfordelen her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner