Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Internkontroll og styringssystem

Alle fysioterapeuter er forpliktet til å ha et styringssystem for å ivareta internkontroll.


Et styringssystem skal være et verktøy som letter arbeidet i den enkelte fysioterapipraksis med å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Systemet må være utformet på en slik måte at det kan dokumenteres at aktuelle lover og regler overholdes. Systemet skal være skriftlig, og alle ansatte bør delta i utarbeidelsen og være kjent med innholdet.

Styringssystemet skal sikre god pasient- og brukersikkerhet, personvern og informasjonssikkerhet, samt kontinuerlig kvalitetsforbedring. Sammen med gode faglige kunnskaper vil du få en faglig forsvarlig fysioterapivirksomhet, og ikke minst et kvalitetsstempel for din praksis.

I artiklene som det lenkes til nedenfor (krever innlogging), og i materialet under "Relaterte lenker", gis det detaljert informasjon om alle forhold som er relevante for å ivareta internkontroll i fysioterapivirksomhet.

Plikt til organisering av fysioterapivirksomhet ved hjelp av et skriftlig styringssystem

Hvem har ansvar for styringssystemet?

Hva er et styringssystem?

På hvilken måte kan du ivareta kravet om et styringssystem for din fysioterapipraksis?

Hvordan komme i gang med å lage et styringssystem i en fysioterapivirksomhet?

Veileder for styringssystem

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om internkontroll

Enhver som yter helsetjeneste, er pliktig til å etablere intern­kontroll. NFF har laget flere forslag til skjema for systematisk HMS-arbeid som du kan bruke. I tillegg har vi inngått en medlemsfordelsavtale for et nettbasert styrings- og kvalitetssystem, TrinnVis. NFF-medlemmer får 30 % rabatt. Systemet hjelper deg å organisere praksisen din, og drive den i samsvar med lover og forskrifter.