Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Internkontroll

Om internkontroll – for alle selvstendig næringsdrivende. Tilgang til dokumentene krever innlogging.


For å oppfylle kravene til internkontroll kan du velge å bruke TrinnVis eller lage internkontroll selv. For medlemmer som ønsker å lage internkontroll selv, har NFF utarbeidet en kort innføring og forslag til skjemaer.

TrinnVis er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som er skreddersydd for helsevirksomheter. NFF har inngått en samarbeidsavtale med TrinnVis som gir NFFs medlemmer 30 % i rabatt:

Innføring og skjema til bruk i internkontroll (krever innlogging):

Personvern og informasjonssikkerhet: Se ressurser under "Relaterte lenker".

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om internkontroll

Enhver som yter helsetjeneste, er pliktig til å etablere intern­kontroll. NFF har laget flere forslag til skjema for systematisk HMS-arbeid som du kan bruke. I tillegg har vi inngått en medlemsfordelsavtale for et nettbasert styrings- og kvalitetssystem, TrinnVis. NFF-medlemmer får 30 % rabatt. Systemet hjelper deg å organisere praksisen din, og drive den i samsvar med lover og forskrifter.