Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Husleieforhold

Innenfor visse rammer står du som næringsdrivende fysioterapeut fritt til å etablere din virksomhet i lokaler etter eget valg, og du må selv forhandle vilkårene for leieforholdet med utleier eller leietaker. Her er noen tips til leieforholdet.


Leiekontraktens vilkår kan være av avgjørende betydning for om du skaper overskudd eller underskudd fremover. I tidsskriftet Fysioterapeuten har Norsk Fysioterapeutforbund publisert en huskeliste som er nyttig for så vel leietakere som utleiere:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner