Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Erstatningsansvar og NPE

Om selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters plikt til å betale tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).


I henhold til pasientskadeloven og forskrift til denne har helsepersonell plikt til å melde fra om sin virksomhet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd dit. Erstatningsordningen får ulike praktiske konsekvenser for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, avhengig av om man har driftstilskudd, størrelse på driftstilskudd og praksisomfang.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner