Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Driftstilskudd – tildeling, oppjustering og klage

Veiledning knyttet til klage på tildeling av driftstilskudd og andre forhold som gjelder tilskudd.


Tilgang til dokumentene nedenfor krever innlogging.

Veileder
Seksjon for arbeidsliv i NFF har utarbeidet en omfattende veileder (37 sider) for tildeling av driftstilskudd og klageadgang:

Innholdet i veilederen har tatt opp i seg de vesentligste delene av andre dokumenter på denne siden som gjelder utlysing, tildeling og klage. 

Oppjustering av driftsavtale

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner