Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Bedriftshelsetjeneste

Hvilke krav stilles til en godkjent bedriftshelsetjeneste, og når har fysioterapeuter plikt til å ha bedriftshelsetjeneste?


Leverandører som tilbyr bedriftshelsetjenester (BHT), skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Kravet om godkjenning gjelder BHT-leverandører som tilbyr tjenester til virksomheter som ifølge regelverket har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner