Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ridefysioterapi

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. 


I ridefysioterapi er kontakten med hesten vesentlig, og valg av hest er viktig. Norge er internasjonalt anerkjent som et foregangsland innen ridefysioterapi. Nedenfor finner du informasjon og materiale knyttet til bidrag til ridefysioterapi.

Regelverk for å utløse bidrag til ridefysioterapi
rundskrivet "Bidrag til spesielle formål" beskrives regelverket for å utløse bidrag for ridefysioterapi. I rundskrivet finner du også bidragsbeløpet, som fastsettes per 1. juli hvert år. Fra 1. juli 2018 er bidraget 308 kroner per behandling. Det er viktig at du setter deg inn i regelverket før du starter med ridefysioterapi. Du må bla deg litt igjennom rundskrivet for å finne ridefysioterapi.

Kompetansekrav for fysioterapeuten
Det er et vilkår for å få bidrag til ridefysioterapi at behandlende fysioterapeut har gjennomgått og bestått Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) kurs i ridefysioterapi, trinn 1 og 2 à 40 timer, eller at vedkommende fysioterapeut kan dokumentere tilsvarende kompetanse. NFF behandler søknader om godkjenning av kompetanse tilsvarende NFFs kurs.

Krav for å delta  på kurs i ridefysioterapi er bestått hestekunnskapseksamen fra Norsk Hestesenter og rideferdighet tilsvarende Lett B i dressur.

Krav til ridested
Kommunene har ansvar for å godkjenne rideskolen for ridefysioterapi (jf. folketrygdloven § 5-22). NFF har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en liste som kan brukes i forbindelse med godkjenning av ridested hvert annet år. Videre bør uttalelsen inneholde vurdering av følgende innhold: tilgjengelighet til rideskolen for funksjonshemmede, og sikkerhetstiltak og utstyr.

Henvisning/pasientbetaling
Det er lege, manuellterapeut eller kiropraktor som kan henvise til ridefysioterapi. Det er fysioterapeutens ansvar å vurdere om pasienten tilfredsstiller kravene til å utløse bidrag til ridefysioterapi. Folketrygden gir bidrag til 30 behandlinger i året, og fysioterapeuten har anledning til å kreve egenbetaling fra pasienten. Egenbetaling til pasienten skal avspeile kostnadene fysioterapeuten har.

Transport

Egen bil

Skjema når pasienten bruker egen bil til ridefysioterapi. På Helfo sine sider finner du informasjon om satsene og adressen til de regionale Helfo-kontorene. Skjema sendes sammen med en bekreftelse fra fysioterapeut på datoene for behandlingen. Denne bør sendes inn halvårlig.

Drosje

Skjema (bokmål | nynorsk) som fysioterapeuten skal bruke når pasienten av helsemessige årsaker trenger drosje til behandlingen. Det er én rekvisisjon per tur per pasient. Pasienten må levere drosjerekvisisjonen til sjåføren før turen starter, og pasienten betaler ikke egenandel. 

Les mer om ridefysioterapi her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner