Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Oppstart og drift av virksomhet

Veiledning og nyttige ressurser for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, knyttet til krav i lover og forskrifter eller andre forhold. Se også andre menypunkt som angår næringsdrivende uten tilskudd.


Å drive egen fysioterapivirksomhet uten driftstilskudd

Å starte sin egen virksomhet og utvikle sitt eget konsept er for mange en drøm. Hva er det egentlig som skal til for å lykkes i et marked hvor man må konkurrere mot andre fysioterapeuter med driftstilskudd og andre helsetilbydere?

Internkontroll

Internkontroll – inkludert personvern og informasjonssikkerhet – er obligatorisk for alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Tilgang til dokumentene i denne artikkelen krever innlogging.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner