Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringsdrivende uten tilskudd


Oppstart og drift av virksomhet

Veiledning og nyttige ressurser for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, knyttet til krav i lover og forskrifter eller andre forhold. Se også andre menypunkt som angår næringsdrivende uten tilskudd.

Tildeling av tilskudd

Veiledning knyttet til klage på tildeling av driftstilskudd og andre forhold som gjelder tilskudd.


Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.

Anbudsmateriale

Veiledningsmateriale for medlemmer som ønsker å legge inn anbud på tiltak innen avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og/eller oppfølging.

Arbeidsplassvurdering

NAV har fra og med 1. januar 2001 anledning til å honorere fysioterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. 


Ridefysioterapi

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.