Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takster og driftstilskudd per 1. juli 2017

Takstforskrift, plakater og andre dokumenter knyttet til takstoppgjøret i 2017.


Vedlagt er informasjon fra NFFs forhandlingsseksjonen om alle endringer fra 1. juli 2017 i takster for fysioterapeuter, samt annen informasjon for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Takstplakaten er en forenkling av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi (takstforskriften), og må kun benyttes sammen med den nye takstforskriften, som gjelder fra 1. juli 2017.

Merk at NFFs egenandelsplakat spesifiserer hvilke andeler som inngår i frikortet. Dersom fysioterapeuten har andre tilleggstjenester, skal dette spesifiseres på eget oppslag i henhold til forskriftens kapittel IV.

Alle vedlegg: Se under "Relaterte dokumenter". 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner