Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen.


Takstoppgjøret 2018 – NFF ivaretar balanse og utjevning

– Vi er veldig fornøyd med at NFFs hovedkrav i takstforhandlingene er innfridd. Det viktigste for oss var å få en strukturendring for å ivareta bredden og effektiviteten i fysioterapitjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

NFFs krav i takstforhandlingene er overlevert

Hovedtema i NFFs krav er økning av takstene i tråd med kostnads- og inntektsutviklingen, utjevning av inntektsforskjeller, kompensasjon for dyrere Helsenett, samt behandling som begrep.

Takstforhandlingene i 2018

I et møte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 24. april ble takstbrukundersøkelsen for 2017/2018 lagt frem. NFF overleverer årets takstkrav til departementet 7. mai.

Takstforhandlingene 2017 har startet

Mandag 15. mai kl. 1000 møttes partene til oppstart for årets takstoppgjør. Her kan du lese NFFs krav og forbundsleder Fred Hatlebrekkes innledning i møtet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner