Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen.


Takstforhandlingene 2017 har startet

Mandag 15. mai kl. 1000 møttes partene til oppstart for årets takstoppgjør. Her kan du lese NFFs krav og forbundsleder Fred Hatlebrekkes innledning i møtet.

– Historisk satsing på fysioterapi

NFF er meget godt fornøyd med resultatet av takstforhandlingene i 2016. – Vi er glade for at regjeringen med dette så tydelig viser at de satser på fysioterapi, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Årets takstforhandlinger er i gang

Mandag 23. mai kl. 12 startet årets takstforhandlinger mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de tre fysioterapeutorganisasjonene PFF, NMF og NFF.

Enighet i takstoppgjøret

Partene i drifts- og takstforhandlingene for avtalefysioterapeuter er kommet til enighet, og forhandlingsprotokollen ble signert i dag.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Utviklingen av driftstilskudd siden 2000

2017

421 020

2016

420 600

2015

397 020

2014

397 020

2013

377 040

2012

375 600

2011

356 820

2010

353.800

2009

292 800

2008

250 500

2007

231 600

2006

227 460

2005

216 828

2004

214 680

2003

205 440

2002

202 956

2001

191 100

2000

182 520