Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter, rundskriv og avtaler som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.


I. Lover, forskrifter og rundskriv

Et utvalg av lover, forskrifter og rundskriv som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.

II. Avtaler

Dokumenter knyttet til ASA 4313
Tidligere avtaler mellom NFF og Oslo kommune*

*Avtalene mellom NFF og Oslo kommune er sagt opp av Oslo kommune. De vil likevel gjelde for den enkelte fysioterapeut som har individuell avtale basert på disse.

Mal utarbeidet av Oslo kommune

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner