Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringsdrivende med tilskudd


Side 1 av 2

Oppstart og drift av virksomhet

Veiledning og nyttige ressurser for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, knyttet til krav i lover og forskrifter eller andre forhold. Se også andre menypunkt som angår næringsdrivende med tilskudd.


Tildeling av tilskudd

Veiledning  knyttet til klage på tildeling av driftstilskudd og andre forhold som gjelder tilskudd.


Regelverk

Et utvalg av lover, forskrifter, rundskriv og avtaler som er relevante for næringsdrivende fysioterapeuter og utøvelse av fysioterapi generelt.


Vikar

Forhold knyttet til vikar i driftstilskudd.

Kontrakter

Her finner du NFFs standardavtaler og råd og veiledning knyttet til kontraktsinngåelse generelt.Overdragelse

Om kjøp og salg av praksis med driftstilskudd. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Husleie

Generell informasjon og standardavtaler knyttet til husleie.Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen.


Kontaktperson

Beskrivelse av kontaktpersonens rolle, oppgaver og rettigheter, og av samarbeidsutvalget i kommunen.

Tvisteløsningsnemnd

Tvisteløsningsnemnda skal avgjøre tvister beskrevet i punkt 8 og 12 i rammeavtalen om drift av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 4313).Side 1 av 2