Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringsdrivende

Informasjon og veiledning for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, med og uten driftstilskudd.


Side 1 av 2

Starte opp virksomhet

Kort veiledning med sjekkliste for fysioterapeuter som vil starte opp praksis som selvstendig næringsdrivende.Markedsføring

Markedsføring er et lovlig, godt og for mange et nødvendig virkemiddel. Markedsføring handler ikke bare om å skape et nytt behov, som mange tror, men også om å fortelle mulige kunder at du finnes, hva du tilbyr (hva du kan), og hvor du holder til.


Husleieforhold

Innenfor visse rammer står du som næringsdrivende fysioterapeut fritt til å etablere din virksomhet i lokaler etter eget valg, og du må selv forhandle vilkårene for leieforholdet med utleier eller leietaker. Her er noen tips til leieforholdet.

Regnskap og skatt

Gjennom kurs og annen informasjon om regnskap, skatt og avgift bidrar NFF til oppdatert kunnskap blant medlemmene på disse områdene.Standardavtaler (NFF)

Her finner du NFFs standardavtaler og råd og veiledning knyttet til kontraktsinngåelse generelt.

Om takster

Generell informasjon om ulike typer takster som benyttes av fysioterapeuter med driftstilskudd eller kommunalt ansatte.


Takstoppgjør

Takster og driftstilskudd og annet knyttet til de årlige drifts- og takstoppgjørene for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Forskrifter og takstplakater m.m. ligger som relaterte lenker og dokumenter.


Direkte tilgang

Direkte tilgang til fysioterapi med rett til å få behandlingen dekket av folketrygden trådte i kraft 1. januar 2018. I den forbindelse redegjør vi her for lovendringen, og omtaler vurderinger knyttet til faglig forsvarlighet.


ASA 4313

Kommentarutgave til rammeavtalen om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet. Se også relaterte lenker til sider om tvisteløsningsnemnd, avtaleverk for Oslo og takster.Side 1 av 2