Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lønn og tariff


Side 2 av 2

Tariffoppgjør 2018

Her finner du en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til tariffoppgjøret i 2018.

Hovedtariffoppgjøret 2016

Her finner du lenker til nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2016. Nyhetene er merket med tariffområde(r).


Side 2 av 2