Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

For nye tillitsvalgte

På de største tariffområdene har NFF utarbeidet brosjyrer som er spesielt utformet for nye tillitsvalgte, med en nyttig sjekkliste. Her kan du laste ned brosjyrene (krever innlogging).


Brosjyrene ble sist oppdatert i august 2019 (staten) og oktober 2019 (øvrige). Merk ny adresse for melding til Norsk Fysioterapeutforbund om valg av ny (hoved)tillitsvalgt i virksomheten: tariff@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner