Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tillitsvalgte

Gjennom mange år har det i store deler av norsk arbeidsliv utviklet seg ulike ordninger for ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon. Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike hovedavtalene i offentlig og privat sektor. Hovedavtalene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til medinnflytelse.


Tillitsvalgt i NFF

Hva vil det si å være tillitsvalgt? Hvilke rettigheter og plikter har den tillitsvalgte? Disse og andre spørsmål finner du svar på her. Se også artikkelen "Hvorfor være tillitsvalgt?" for en utvidet beskrivelse.

Hvorfor være tillitsvalgt?

I denne artikkelen gir vi nye tillitsvalgte en sjekkliste, nærmere informasjon om valg, rolle og oppgaver, og bestemmelser for de ulike tariffområdene.

For nye tillitsvalgte

På de største tariffområdene har NFF utarbeidet brosjyrer som er spesielt utformet for nye tillitsvalgte, med en nyttig sjekkliste. Her kan du laste ned brosjyrene (krever innlogging).

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fakta

Trenger du materiale og argumenter som kan benyttes for å vareta medlemmenes interesser og fremme mer bruk av fysioterapeuters kompetanse i kommunen/virksomheten der du er tillitsvalgt? Da kan du ha nytte av ressursene vi har samlet nedenfor.