Tariffoppgjør 2022

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over nyheter og annen informasjon knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2022.


Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er på linje med det som er gitt i kommunesektoren ellers og i staten.

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Lønnsoppgjøret: Brudd i Oslo kommune

Unio har brutt årets forhandlinger med Oslo kommune. – For mye er fortsatt uløst, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug. Dermed går årets tariffoppgjør til mekling i slutten av mai.

Side 1 av 2

Om hovedtariffoppgjøret i 2022

Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at både økonomi og tariffavtalenes bestemmelser skal opp til forhandling. NFF forventer at kompetanse skal lønne seg, og krever klar reallønnsvekst for våre medlemmer i offentlig sektor. Den rigide praktiseringen av frontfagsmodellen har ført til lavere lønnsutvikling i offentlig sektor enn i privat sektor de siste årene. Dette må endres dersom offentlig sektor skal beholde, videreutvikle og rekruttere kvalifiserte fysioterapeuter.