Tariffoppgjør 2022

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over nyheter og annen informasjon knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2022.


Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter. Det gjenstår forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter.

Uravstemningen i staten: 83 prosent svarte ja

Hele 83 prosent av Unios medlemmer i staten stemte ja i uravstemningen som ble avsluttet i ettermiddag. – Det er en tydelig tilbakemelding fra våre medlemmer, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Enighet for sykehusansatte i Spekter

Norsk Fysioterapeutforbund kom fredag 10. juni til enighet i A2-forhandlinger med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Økonomiske hovedkrav er innfridd.

Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 20. juni kl. 1600.

Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er på linje med det som er gitt i kommunesektoren ellers og i staten.

Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom i dag til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent.

Side 1 av 2

Om hovedtariffoppgjøret i 2022

Vårens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at både økonomi og tariffavtalenes bestemmelser skal opp til forhandling. NFF forventer at kompetanse skal lønne seg, og krever klar reallønnsvekst for våre medlemmer i offentlig sektor. Den rigide praktiseringen av frontfagsmodellen har ført til lavere lønnsutvikling i offentlig sektor enn i privat sektor de siste årene. Dette må endres dersom offentlig sektor skal beholde, videreutvikle og rekruttere kvalifiserte fysioterapeuter.