Tariffoppgjør 2021

Her publiserer vi alle artikler knyttet til lønnsforhandlingene i 2021.


Klar for en tøff tariff-vår

Et lønnsmessig etterslep gjør årets mellomoppgjør krevende. NFF er klare til å brette opp ermene. Nå må offentlig sektor prioriteres og kompetanse verdsettes!

Tariff-kalender 2021 og NFFs forhandlere

Etter påske er det oppstart av lønnsforhandlingene i områdene som omfatter de fleste av NFFs ansatte medlemmer. Her ser du datoene som gjelder, og NFFs representanter i forhandlingsutvalgene.

Unios inntektspolitiske uttalelse

Unio vedtok i sitt styremøte 9. mars den inntektspolitiske uttalelsen for 2021. Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig, og at årets oppgjør gir en klar reallønnsvekst til dem med høyere utdanning.

Om lønnsoppgjøret i 2021

Vårens lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og dermed kan det kun forhandles om lønn. NFF mener at arbeidsgiverne i stat, kommuner og helseforetak i år har et spesielt ansvar for å prioritere sine ansatte. Året vi har lagt bak oss, har synliggjort at fysioterapeuters høye kompetanse er en helt vesentlig del av det norske helsevesenet. Dette må verdsettes, og et lønnsmessig etterslep er ikke akseptabelt.