Tariffoppgjør 2021

Her publiserer vi alle artikler knyttet til lønnsforhandlingene i 2021.


Etter tvungen lønnsnemnd: Gerty Lund takker

Forbundsleder Gerty Lund vil takke alle de streikende medlemmene som i går ble stanset av tvungen lønnsnemnd. – Dere har streiket på vegne av oss alle. Takk til alle som har streiket og dere som har støttet!

Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.

Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase, som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Meklingsinnspurten i gang

Unio stats forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind møtte i dag sammen med de andre partene hos Riksmekleren. Kommer ikke Unio til enighet med staten før midnatt natt til torsdag 27. mai, blir det streik.

Uttak i tilfelle streik (oppdatert)

Unio har publisert oversikter over virksomheter i tariffområdene KS, Oslo kommune og staten der medlemmer av Unio-forbund blir tatt ut dersom det skulle bli streik.

Side 1 av 2

Om lønnsoppgjøret i 2021

Vårens lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og dermed kan det kun forhandles om lønn. NFF mener at arbeidsgiverne i stat, kommuner og helseforetak i år har et spesielt ansvar for å prioritere sine ansatte. Året vi har lagt bak oss, har synliggjort at fysioterapeuters høye kompetanse er en helt vesentlig del av det norske helsevesenet. Dette må verdsettes, og et lønnsmessig etterslep er ikke akseptabelt.