Tariffoppgjør 2021

Her publiserer vi alle artikler knyttet til lønnsforhandlingene i 2021.


Oslo kommune og Unio i Rikslønnsnemnda

I dag er det hovedforhandling mellom Oslo kommune og Unio Oslo i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i Oslo kommune og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.

Nemndsbehandling av kommuneoppgjøret i gang

I dag er det hovedforhandling mellom KS og Unio kommune i Rikslønnsnemnda. Nemnda skal fastsette lønnstilleggene for Unios grupper i kommunesektoren og sluttføre resultatet i årets mellomoppgjør.

– Ikke overrasket, men selvfølgelig skuffet

I dag kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for Unio-yrkesgrupper i helseforetakene. Nemnda vil ikke strekke seg lenger enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent.

– Avgjørende å gjøre noe med lønna

– Skal helsesektoren klare å holde på den livsnødvendige kompetansen, er det helt avgjørende å gjøre noe med lønnsnivået for Unios grupper i spesialisthelsetjenesten.

Enighet i lønnsoppgjøret for Spekter 12

I overenskomstområdet Spekter 12 – Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst – er det i avsluttende, sentrale forhandlinger oppnådd enighet for virksomhetene der lokale parter ikke hadde funnet en forhandlingsløsning.

Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for høgskoler, LOK for museer og LOK for virksomheter § 26.

Etter Unios streik – hva nå?

Så langt denne tariffvåren har vi bare fasiten i tariffområde stat, der det ble enighet etter mekling. Hva skjer videre for tariffområdene der Unio har vært i streik?

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd

Partene i sykehusstreiken møtes til frivillig lønnsnemnd. Det ble klart etter at arbeidsministeren hadde varslet om at sykehusstreiken ikke kunne fortsette.

Side 1 av 3

Om lønnsoppgjøret i 2021

Vårens lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og dermed kan det kun forhandles om lønn. NFF mener at arbeidsgiverne i stat, kommuner og helseforetak i år har et spesielt ansvar for å prioritere sine ansatte. Året vi har lagt bak oss, har synliggjort at fysioterapeuters høye kompetanse er en helt vesentlig del av det norske helsevesenet. Dette må verdsettes, og et lønnsmessig etterslep er ikke akseptabelt.