Tariffoppgjør 2020

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2020.


Kommuneoppgjøret og Unio-forbundene

Det enkelte Unio-forbund er selvstendig avtalepart med KS. Det kan føre til at noen forbund godtar et forhandlingsresultat, mens andre ikke gjør det, slik tilfellet er med Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet i år.

Starter meklingsinnspurten i Oslo

Unio møter i dag Oslo kommune til mekling i årets hovedtariffoppgjør. Blir det ikke enighet, er Unio i konflikt fra 15. oktober.

Meklingen i staten har startet

I dag startet meklingen i staten. – Jeg håper vår statlige arbeidsgiver møter oss med mer ydmykhet og forhandlingsvilje, og at den nå skjønner at den ikke kan diktere et resultat, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Det ble ingen forhandlingsløsning i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune, som nå går til mekling. – Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo.

Side 1 av 2