Tariffoppgjør 2020

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2020.


Enighet i Spekter område 12

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12: helse, velferd og oppvekst. Enigheten omfatter blant andre NFFs medlemmer ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Brudd i Spekter område 12

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet, og forhandlingene ble brutt. Oppgjøret går nå til mekling.

Enighet for sykehusansatte

Norsk Fysioterapeutforbund kom torsdag 29. oktober til enighet i A2-forhandlingene med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Kommuneoppgjøret og Unio-forbundene

Det enkelte Unio-forbund er selvstendig avtalepart med KS. Det kan føre til at noen forbund godtar et forhandlingsresultat, mens andre ikke gjør det, slik tilfellet er med Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet i år.

Starter meklingsinnspurten i Oslo

Unio møter i dag Oslo kommune til mekling i årets hovedtariffoppgjør. Blir det ikke enighet, er Unio i konflikt fra 15. oktober.

Side 1 av 3