Tariffoppgjør 2020

Her gir vi en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til hovedtariffoppgjøret i 2020.


Tariffoppgjøret 2020 på 8 minutter

Lønnsforhandlingene starter til høsten. På åtte minutter forklarer Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby (bildet) hvordan det ser ut for Unios medlemmer.