Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffoppgjør 2018

Her finner du en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til tariffoppgjøret i 2018.


Enighet i Virke

Det ble 6. september 2018 oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).

Justeringskrav i Oslo kommune

Unio leverte 20. august sitt første krav i justeringsforhandlingene med Oslo kommune. – Vi ønsker å få på plass lønnstiltak som målretter seg mot våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.

Enighet med Spekter

Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Enighet i statsoppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen.

Side 1 av 3

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffoppgjøret i 2018

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at forhandlingene kan dreie seg om både lønn, sosiale bestemmelser og andre forhold som er omfattet av hovedtariffavtalene.