Tariffoppgjør 2018

Her finner du en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til tariffoppgjøret i 2018.


Enighet med Spekter

Unio fullførte 4. juni fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Enighet i statsoppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen.

Derfor ble det brudd i staten

Unio ville beholde lønnstabellen med lønnstrinn, og sikre medlemmene økt kjøpekraft. Derfor ble det brudd i lønnsforhandlingene med staten.

Brudd i forhandlingene i staten

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Side 1 av 2

Tariffoppgjøret i 2018

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at forhandlingene kan dreie seg om både lønn, sosiale bestemmelser og andre forhold som er omfattet av hovedtariffavtalene.