Tariffoppgjør 2018

Her finner du en samlet, løpende oversikt over publiserte nyheter knyttet til tariffoppgjøret i 2018.


Lønnsoppgjøret i KS: Unio har levert krav 2

Lønnsforhandlingene i KS-området fortsatte i dag. Unio kommune leverte sitt andre krav, som blant annet inneholder noen forslag til endringer i generelle lønns- og stillingsbestemmelser.

Spekter-forhandlingene i gang

I dag gikk startskuddet for årets forhandlinger i Spekter. Unio overleverte i går sine krav i A-forhandlingene. Dermed er startskuddet for Unio sine 47 200 medlemmer i Spekter gått.

Tariffoppgjøret i 2018

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det innebærer at forhandlingene kan dreie seg om både lønn, sosiale bestemmelser og andre forhold som er omfattet av hovedtariffavtalene.