Veileder lokale forhandlinger i staten

NFF har utarbeidet en veileder til gjennomføring av lokale forhandlinger i staten for 2019.


Oversikten er knyttet til bestemmelsene for lokale forhandlinger i Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2018-30. april 2020.

Den nedlastbare veilederen fra Norsk Fysioterapeutforbund finner du under relaterte dokumenter. Se også lenke til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forhold som blant annet angår de lokale lønnsforhandlingene.