Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2019


Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten i årets lønnsoppgjør. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav, og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling.

Oppstart i forhandlingene i tariffområde stat

Tirsdag 23. april gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind (bildet) leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Susanne Gallala, sg@fysio.no
tlf. 452 03 915.