Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde stat

NFFs medlemmer i statlig tariffområde er blant annet tilsatt i departementer, direktorater, hos fylkesmenn, på universiteter, høgskoler og i kompetansesentre.