Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sentrale minstelønnssatser


Minstelønnssatser per 01.07.19 - Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

410 000

425 000

450 000

500 000

Spesialfysioterapeut

450 000

475 000

510 000

538 000

Fysioterapeut i turnus: 90 % av grunnlønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet (kr 369 000)

Minstelønnssatser per 01.07.19 - Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester m.v.

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

500 000

505 000

Spesialfysioterapeut

450 000

460 000

470 000

480 000

500 000

520 000

530 000

Stillinger med krav om mastergrad

514 600

524 400

530 100

535 600

540 800

569 700

623 300

Fysioterapeut i turnus: 90 % av grunnlønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet (kr 369 000)

* * *

Satser gjeldende til 1. juli 2019:

Minstelønnssatser per 01.08.18 - Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

400 000

410 000

433 000

490 000

Spesialfysioterapeut

435 000

455 000

490 000

525 000

Fysioterapeut i turnus: 90 % av minstelønn for fysioterapeut (kr 360 000)

Garantilønn og ansiennitet per 01.05.18 - Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester m.v.

Stillingsgrupper

Ansiennitet

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Fysioterapeut

386 200

393 700

401 200

407 200

426 600

446 800

465 300

Spesialfysioterapeut

425 800

434 200

442 500

449 100

456 200

478 400

496 500

Stillinger med krav om mastergrad

498 600

508 400

514 100

519 100

524 300

551 700

603 800

Fysioterapeut i turnus: 90 % av minstelønn for fysioterapeut (kr 347 580)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner