Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde Virke

Tariffområde Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). NFFs medlemmer i tariffområde Virke er blant annet tilsatt på private sykehus og sykehjem, i opptreningsinstitusjoner, høgskoler og barnehager.