Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2019


Avsluttende sentrale forhandlinger i Spekter 12

Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Unio for område 12 ble holdt mandag 3. juni. For Norsk Fysioterapeutforbunds vedkommende er det oppnådd enighet i alle de lokale forhandlingene på området.

Lønnsforhandlinger for sykehusene

I dag kl. 1000 startet Norsk Fysioterapeutforbund og Spekter sine lønnsforhandlinger (A2-forhandlinger) for de statlige helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 (helseforetak) og 13 (sykehus med driftsavtale).

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner