Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2017


Enighet med Spekter om sykehusene

Det ble i dag oppnådd enighet mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund i lønnsforhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner