Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2013


Tariffoppgjøret i Spekter-området avsluttet

Mandag 10. juni ble det holdt avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter og Unio for overenskomstområdene 4 (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og 10 (helseforetakene). De lokale forhandlingene på disse områdene er gjennomført. Tariffoppgjøret 201 ...

Enighet for helseforetakene og Lovisenberg

NFF og de andre Unio-forbundene har kommet til enighet med Spekter i årets mellomoppgjør for overenskomstområdene 10 og 4, som omfatter helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Alle sikres en lønnsøkning på 0,75 prosent. Minstelønnssatsene h ...

Forhandlinger med Spekter er i gang

I dag startet de innledende sentrale forhandlingene mellom Unio og Spekter for tariffoppgjøret 2013, der Unios krav for medlemmene i Spekter-området ble overlevert. Frist for Spekter-forhandlingene (utenom helse) er satt til 26. april.

Oppstart av forhandlinger i Spekter

Tentativ dato for oppstart av forhandlinger i Spekter-området er 10. april. Dette er innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger).

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner