Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedtariffoppgjør 2016


Enighet i Spekter område 9

Forhandlingsutvalget i Unio Spekter, under ledelse av Eli Gunhild By, er godt fornøyd med resultatet av meklingen, som sikret gjennomslag for det viktige kravet om fortsatt forhandlingsrett i pensjonsspørsmål.

Stormekling i gang for Spekter område 9

– Dette handler først og fremst om retten til å forhandle pensjon, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By om en av de mest omfattende meklingene på Riksmeklerens bord.

Ikke enighet i Spekter

Det ble ingen enighet i gårsdagens fase 3-forhandlinger i område 9 mellom Unio og Spekter.

Enighet i lønnsforhandlingene i Spekter Helse

Resultatet av dagens forhandlinger mellom Spekter og NFF for område 4 (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og område 10 (helseforetakene) innebærer et gjennombrudd for medlemmer med spesialistkompetanse.

Forhandlingene i Spekter i gang

Årets hovedoppgjør i Spekter omfatter 44 000 Unio-medlemmer. I tillegg til et krav om områdeinndeling for de ulike virksomhetene ble Unios inntektspolitiske uttalelse overrakt motparten før de videre forhandlingene.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner