Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedtariffoppgjør 2014


Enighet i avsluttende forhandlinger med Spekter

Unio gjennomførte fredag 27. juni de avsluttende forhandlingene med Spekter for område 4 (Lovisenberg) og 10 (helseforetakene). Med det er siste del av årets lønnsoppgjør med Spekter sluttført. – Vi fikk et oppgjør som likner de andre lønnsoppgjørene ...

Enighet i forhandlinger mellom Spekter og NFF

I dag ble det oppnådd enighet mellom Spekter og NFF for overenskomstområdene Lovisenberg og helseforetakene. Minstelønnssatsene heves med virkning fra 1. juli 2014, og likt med andre høyskolegrupper på sykehusene. Alle på ansiennitetsstige fysioterap ...

NFF forhandler om økonomi med Spekter

NFF forhandler i dag Overenskomsten del A2 med Spekter. Dette er økonomi-delen av Spekter-oppgjøret. NFFs forhandlingsdelegasjon består av forhandlingssjef Ruth-Line Walle-Hansen, forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Bente Eide.

Spekter-forhandlinger om sosiale bestemmelser gjennomført

Norsk Fysioterapeutforbund gjennomførte 6. mai forhandlinger sammen med de andre organisasjonene i Spekter-området om de sosiale bestemmelsene for helseforetak og Lovisenberg sykehus. I realiteten er bestemmelsene videreført uforandret i forhold til ...

Innledende Spekter-forhandlinger – protokoller og frister

Unio gjennomførte 9. april de innledende sentrale forhandlingene med Spekter, som omfattet overenskomstens del A og en del tekniske og praktiske forhold. Det ble oppnådd enighet. Når det gjelder det konkrete resultatet, er det kun mindre endringer i ...

Spekter-start: Unio vektlegger verdsetting av utdanning og ansvar

I dag starter Unio forhandlingene med Spekter om årets oppgjør. Unio krever høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar. Det dreier seg om å beholde og rekruttere kunnskapsrike folk med høyere utdanning i velferdstjenestene. – Den ...

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner