Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Overenskomstens del A

Overenskomstens del A er inngått mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio.


Avtalen gjelder for alle NFFs medlemmer i tariffområde Spekter, innenfor alle overenskomstområder.

Se protokoll, vedlagt som relatert dokument.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner