Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Område 12 – virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

Avtaler på dette området er inngått mellom Spekter og hver enkelt virksomhet.


Her finner du avtaler som er inngått mellom Spekter og hver enkelt virksomhet som lokale overenskomster (B-deler). Disse gjelder for NFFs medlemmer i den enkelte virksomhet der det er inngått avtale.

Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner