Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om avtalene i tariffområde Spekter

Tariffområde Spekter har 13 overenskomstområder, der NFF hovedsakelig har medlemmer i 5 av dem. Du må kjenne til hvilket overenskomstområde din arbeidsplass tilhører for å finne frem til de avtalene som gjelder for deg.


Dette er overenskomstområdene der NFFs medlemmer hovedsakelig er tilsatt:

  • Område 10: helseforetak med sykehusdrift
  • Område 12: virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst. De fleste av NFFs medlemmer i dette området er ansatt på rehabiliteringsinstitusjoner.
  • Område 13: private sykehus med driftsavtale. Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.
  • Område 4 (Studentsamskipnaden) og område 1 (Den Norske Opera og Ballett).

I tillegg kommer enkelte virksomheter som ikke er områdeplassert.

NFF har egne overenskomster i områdene 10, 12 og 13. For medlemmer i andre områder, eller i virksomheter som ikke er områdeplassert, gjelder alltid hovedavtalen, samt arbeidskontrakten den enkelte har.

En fullstendig oversikt over virksomheter og områdeplassering finner du her: https://spekter.no/Avtaler-og-protokoller/.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner