Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedavtale

Hovedavtalen for NFFs medlemmer i tariffområdet er inngått mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio.


Avtalen gjelder for alle NFFs medlemmer i tariffområde Spekter, innenfor alle overenskomstområder. Se relaterte lenker.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner