Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffavtaler

Her finner du avtaleverk som gjelder for NFFs medlemmer innenfor de ulike overenskomstområdene i tariffområde Spekter, og en oversikt der du kan se hvilket område din arbeidsplass tilhører.


Om avtalene i tariffområde Spekter

Tariffområde Spekter har 13 overenskomstområder, der NFF hovedsakelig har medlemmer i 5 av dem. Du må kjenne til hvilket overenskomstområde din arbeidsplass tilhører for å finne frem til de avtalene som gjelder for deg.

Hovedavtale

Hovedavtalen for NFFs medlemmer i tariffområdet er inngått mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio.

Overenskomstens del A

Overenskomstens del A er inngått mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Finner du ikke din virksomhet her?

Er du ansatt i en Spekter-virksomhet som ikke er områdeplassert, eller i en virksomhet som ikke har overenskomst med NFF? Vi kan fortsatt bistå deg som NFF-medlem i spørsmål knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Benytt vårt kontaktskjema.