Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stillingsbenevnelser


Stillingsbenevnelse

Merknad

Fysioterapeut

  • Minstelønnssystem med automatisk opprykk.

Spesialfysioterapeut

  • Minstelønnssystem med automatisk opprykk.
  • Det er ikke fastsatt sentrale kriterier for bruk av denne stillingskoden. Det er derfor opp til de lokale partene å utarbeide eventuelle kriterier gjennom den lokale lønnspolitikken.

Turnuskandidat

  • Minstelønn for fysioterapeuter i turnusåret er 90 % av minstelønn for fysioterapeuter med 0 års ansiennitet.

Leder

  • Stillingskoden er ikke omfattet av minstelønnsystemet.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner