Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sentrale minstelønnssatser

Minstelønnssatsene er forhandlet sentralt mellom NFF og Spekter, og gjelder for NFFs medlemmer i overenskomstområde 10 (helseforetakene) og 13 (Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital).


Sentrale minstelønnssatser fra juli/august 2022 Spekter tariffområde (10 og 13)

 

Stillingsbenevnelse

 

 

Ansiennitet

 

0 år

 

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

(fra 1. juli 2022)

437 000

453 000

478 000

538 000

Spesialfysioterapeut

(fra 1. august 2022)

490 000

513 000

549 000

602 000

Fysioterapeut i turnus

393 300

Sentrale minstelønnssatser fra juni/juli 2021 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut
(fra 1. juni 2021)

423 000

439 000

464 000

517 000

Spesialfysioterapeut
(fra 1. juli 2021)

470 000

496 000

532 000

570 000

Fysioterapeut i turnus

380 700

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.10.2020 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

414 000

429 000

454 000

505 000

Spesialfysioterapeut

460 000

485 000

520 000

548 000

Fysioterapeut i turnus

372 600

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.08.2019 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

410 000

425 000

450 000

500 000

Spesialfysioterapeut

450 000

475 000

510 000

538 000

Fysioterapeut i turnus

369 000

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.08.2018 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

400 000

410 000

433 000

490 000

Spesialfysioterapeut

435 000

455 000

490 000

525 000

Fysioterapeut i turnus

360 000

 

 

 

Minstelønn for fysioterapeut i turnusåret er 90 % av minstelønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet.

Sentrale minstelønnssatser fra 01.07.2017 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

385 000

395 000

418 000

460 000

Spesialfysioterapeut

420 000

435 000

455 000

500 000

Fysioterapeut i turnus

346 500

 

 

 

Minstelønn for fysioterapeut i turnusåret er 90 % av minstelønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet.

Sentrale minstelønnssatser fra 01.06.2016 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

380 000

390 000

410 000

447 000

Spesialfysioterapeut

415 000

430 000

447 000

490 000

Fysioterapeut i turnus

342 000

 

 

 

Minstelønn for fysioterapeut i turnusåret er 90 % av minstelønn for fysioterapeut med 0 års ansiennitet.

Sentrale minstelønnssatser fra 01.05.2015 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

371 000

378 000

390 000

427 000

Spesialfysioterapeut

400 000

410 000

427 000

469 000

Fysioterapeut i turnus

333 900

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.07.2014 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

369 000

376 000

388 000

425 000

Spesialfysioterapeut

396 000

406 000

423 000

465 000

Fysioterapeut i turnus

332 100

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.05.2013 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

356 000

363 000

375 000

403 000

Spesialfysioterapeut

380 000

390 000

406 000

440 000

Fysioterapeut i turnus

320 400

 

 

 

Sentrale minstelønnssatser fra 01.08.2012 Spekter tariffområde

Stillingsbenevnelse

Ansiennitet

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

353 000

360 000

372 000

400 000

Spesialfysioterapeut

377 000

387 000

403 000

436 000

Fysioterapeut i turnus

317 700

 

 

 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner