Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2021


– Ikke overrasket, men selvfølgelig skuffet

I dag kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for Unio-yrkesgrupper i helseforetakene. Nemnda vil ikke strekke seg lenger enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent.

– Avgjørende å gjøre noe med lønna

– Skal helsesektoren klare å holde på den livsnødvendige kompetansen, er det helt avgjørende å gjøre noe med lønnsnivået for Unios grupper i spesialisthelsetjenesten.

Enighet i lønnsoppgjøret for Spekter 12

I overenskomstområdet Spekter 12 – Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst – er det i avsluttende, sentrale forhandlinger oppnådd enighet for virksomhetene der lokale parter ikke hadde funnet en forhandlingsløsning.

Stengte døra for tvungen lønnsnemnd

Partene i sykehusstreiken møtes til frivillig lønnsnemnd. Det ble klart etter at arbeidsministeren hadde varslet om at sykehusstreiken ikke kunne fortsette.

Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter.

Spekter-mekling i gang

Meklingen for Unios medlemmer i Spekter startet onsdag formiddag. 313 Unio-medlemmer, de fleste sykepleiere, er meldt ut i streik i første fase, som kan bli et faktum fredag 4. juni.

Brudd i forhandlingene med Spekter

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om lønnsoppgjøret i helseforetak og sykehus med driftsavtale. Det blir dermed ingen A2-forhandlinger for NFF i neste uke. Oppgjøret går nå til mekling 2. og 3. juni.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner