Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedtariffoppgjør 2022


Enighet for sykehusansatte i Spekter

Norsk Fysioterapeutforbund kom fredag 10. juni til enighet i A2-forhandlinger med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Økonomiske hovedkrav er innfridd.

– Forventninger om et lønnsløft

Forhandlingsstart i tariffområde Spekter i dag. De innledende sentrale forhandlingene dreier seg hovedsakelig om områdeinndeling, frister og videre prosess.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner