Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedtariffoppgjør 2020


Enighet i Spekter område 12

Unio ble i dag enig med Spekter om lønnsoppgjøret i område 12: helse, velferd og oppvekst. Enigheten omfatter blant andre NFFs medlemmer ved Valnesfjord Helsesportssenter.

Brudd i Spekter område 12

Unio har forhandlet i fase 3 for virksomheter i Spekters område 12, som gjelder helse, velferd og oppvekst. Partene kom ikke til enighet, og forhandlingene ble brutt. Oppgjøret går nå til mekling.

Enighet for sykehusansatte

Norsk Fysioterapeutforbund kom torsdag 29. oktober til enighet i A2-forhandlingene med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner