Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, private sykehus, studentsamskipnadene, Norges Statsbaner (NSB), Norsk Rikskringkasting (NRK), Norges Bank og Den norske opera.