Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera.