Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde Spekter

Medlemmene i tariffområde Spekter er blant annet tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene, på private sykehus, i studentsamskipnadene, Vy, NRK, Norges Bank og Den norske opera.

Tariffavtaler

Her finner du avtaleverk som gjelder for NFFs medlemmer innenfor de ulike overenskomstområdene i tariffområde Spekter, og en oversikt der du kan se hvilket område din arbeidsplass tilhører.

Sentrale minstelønnssatser

Minstelønnssatsene er forhandlet sentralt mellom NFF og Spekter, og gjelder for NFFs medlemmer i overenskomstområde 10 (helseforetakene) og 13 (Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital).