Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Stillingskoder og lønnsplassering


Fullstendig stillingsregister med uttrekk av de mest relevante kodene i tabell.

Stillingsbetegnelse

Stillingskode

Lønnsramme

Avt

Merknad

Fysioterapeut

78

1801

A

1)

Fysioterapeut

151

2001

A

1)

Fysioterapeut I

152

5501

A

1)

Avdelingsleder/fysioterapeut

263

5601

A

1)

Sjeffysioterapeut

80

5701

A

1)

Fysioterapeut i turnus

359

 

Utd

2)

Fysioterapeut stud.

360

 

Utd

 

Generelle merknader til stillingsregisteret

1) Ett års turnustjeneste medregnes i lønnsansienniteten for fysioterapeut. Ved utlysning av stilling hvor det kreves spesialistkompetanse i fysioterapi (MNFF), skal fysioterapeuten gis to lønnstrinn i tillegg til sin lønn.

2) Fysioterapeut turnuskandidat lønnes med 90% av lønn for fysioterapeuter (NY stk. 78). Ansiennitet medregnes ikke.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner