Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tariffområde Oslo kommune

NFFs medlemmer i tariffområde Oslo kommune er blant annet tilsatt sentralt i Oslo kommune, i en bydel og i de enkelte etatene.

Lokale forhandlinger

Norsk Fysioterapeutforbund har laget et kravskjema til bruk i lokale forhandlinger for medlemmer ansatt i Oslo kommune. Videre er det etter drøftinger mellom partene utarbeidet retningslinjer for slike forhandlinger.