Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Mellomoppgjør 2019


Siste innspurt i meklingen

Meklingsfristen i kommunesektoren er natt til fredag, og i dag starter innspurten. – Vi håper på en løsning, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går nå til mekling.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner